Политика за Бисквитки

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТИТЕ

Тази политика за поверителност се отнася за уеб сайтовете, оперирани от или чрез   https://elektri4ko.com/. Политиката покрива обработката и защитата на лични данни съобразно изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Регламента).

Ние подчертаваме важността на неприкосновеността на личния живот и се ангажираме да спечелим доверието на нашите клиенти, като приемем високи стандарти за защита на личната информация. Нашите правила описват вида лична информация, която събираме и получаваме, обстоятелствата, при които събираме или получаваме лична информация, правилата и процедурите, които сме установили, очертаващи нейното използване и съхранение, както и споделянето на определени видове лична информация при определени ограничени обстоятелства, процедурите, които трябва да следвате, ако имате някакви въпроси или искания по отношение на личната Ви информация или на нашите правила и процедури, както и данни за лицето, към което трябва да бъдат насочени такива въпроси или искания, както и средствата, с които да комуникирате с това лице.

В тази политика  https://elektri4ko.com/ означава търговско дружество с наименование НОВ СВЯТ 95 ЕООД – ЕИК 206271380 – администратор на лични данни (информация).

В тази политика лични данни означава информация за Вас, която може да Ви идентифицира лично като например Вашите имена, личен идентификационен номер и документ за самоличност, домашен адрес, e-mail адрес или телефонен номер, и която не е обществено достъпна. Тя също така включва информация за физическите особености и предпочитанията на клиентите, когато такава информация се предоставя или записва от нас в процеса на предоставяне на стоки/услуги на физически лица.

КАК МОЖЕТЕ ДА НИ ПРЕДОСТАВИТЕ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Осъществявайки регистрация или ползвайки услугите ни.

По-долу ще очертаем вида на информацията, която обикновено се събира във всяко едно от тези обстоятелства, причините за това, как ще я използваме и как ще я съхраняваме.

РЕГИСТРАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НИ

Като клиент на  https://elektri4ko.com/ имате възможност да придобиете статут на наш регистриран котрагент. Предназначението на регистрацията е да осигури по-висока степен на персонализация и по-качествено обслужване за нашите клиенти. За да станете регистриран котрагент ще бъде необходимо да ни предоставите минимална лична информация за себе си. Регистрацията е доброволна и може да бъде прекратена по всяко време. Избирайки да се регистрирате, Вие се съгласявате с предоставянето и използването на Вашата лична информация.

КАТО ПОСЕТИТЕ НАШИЯТ УЕБСАЙТ ИЛИ ПРОФИЛИТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ 

Използваме „бисквитки“ на нашите уебсайтове. „Бисквитките“ са част от информацията, която интернет сайт прехвърля на твърдия Ви диск за целите на воденето на записи. Използването на „бисквитки“ е индустриален стандарт – ще ги намерите почти навсякъде в Интернет. Нашите сайтове използват „бисквитки“, за да разпознават посетителите, когато посетят отново съответния сайт. Щом знаем, че сте Вие, можем да персонализираме Вашето онлайн посещение и да го направим по-полезно и удобно за Вас.

Възможно е също така да оценим съдържанието и услугите си и да подготвим уебсайтовете си за посетителите на базата на друга информация, която събираме, като IP адреси, които са номера, присвоени на Вашия компютър, когато използвате Интернет, пикселни маркери (или ясни gif) вида на Интернет браузъра или операционната система, която използвате. Тази информация се събира съвкупно, но можем да я обвържем с личната Ви информация чрез използването на „бисквитки“, както е описано по-горе.

Ние използваме Google Analytics и Adobe Analytics, за ​​да измерим как посетителите взаимодействат със съдържанието на нашите уебсайтове. Използваме и персонализирана аудитория във Facebook, за да поискаме от Facebook да Ви показва реклами, които са персонализирани на базата на взаимодействието Ви с нашите уеб сайтове или нашите страници в социалната мрежа, и да измерваме как взаимодействате с тези реклами. Всички тези услуги използват „бисквитки“ и подобни технологии, като например уеб маяци, маркери и вградени скриптове, за да записват информация за взаимодействието Ви с нашите уебсайтове. Допълнителна информация за това как тези услуги използват такива технологии може да бъде намерена на уебсайта на Google, уебсайта на Adobe и уебсайта на Facebook, както и на сайтовете на съответните доставчици като YouTube, Instagram, Twitter, TripAdvisor и др.

Ако не искате да събираме данни, свързани с посещенията Ви на нашите уебсайтове, чрез Google Analytics, можете да се откажете, като инсталирате добавката за браузър за отказване от Google Analytics. Също така можете да се откажете от събирането на данни чрез Adobe Analytics, като посетите Център за поверителност на Adobe. Можете да се откажете от персонализираната аудитория в Facebook, като посетите страницата за отказване на Facebook и на другите доставчици.

ЗАЩО ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ – ЦЕЛИ

За да установим и поддържаме отговорни търговски отношения с Вас и да Ви предоставяме качествено, персонализирано и непрекъснато обслужване.

За да разберем Вашите нужди, предпочитания и удовлетвореност от нашите услуги. Поддържаме отчетност на продуктите и услугите, които получавате от нас, и можем да поискаме допълнителна информация, за да можем да Ви обслужваме по-добре. Например, можем да регистрираме Вашето предпочитание за тип уреди, вид съпътстващи дадена покупка особености и др., както и да поискаме от Вас да попълните анкети за споделяне на удовлетвореността от качеството на обсружване.

За да разработваме, подобряваме, предлагаме на пазара или предоставяме нови продукти и услуги. Например, ние анализираме как използвате нашите услуги и в каква степен сте удовлетворени от тях, за да можем по-добре да разберем как да подобрим нашите услуги и съответно да повишим Вашата удовлетвореност от тях.

За да управляваме и развиваме нашия бизнес и операции. Например анализираме моделите на ползване на нашите услуги, за да можем да ги управляваме ефективно и да планираме бъдещ растеж.

За да отговаряме на законовите и регулаторните изисквания.

ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКАТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Няма да обработваме или разкриваме Вашите лични данни за други цели освен посочените по-горе, освен с Вашето изрично съгласие за всяка отделна допълнителна цел.

Ще защитим Вашите лични данни със съответните технически и организационни мерки за сигурност.

Ще предприемем подходящи стъпки, за да защитим поверителността на Вашите лични данни, когато взаимодействаме с трети страни.

Ще се стремим да пазим Вашите лични данни и да ги поддържаме актуални за целите, посочени по-горе.

Ще удовлетворим в разумен срок всяка Ваша молба за достъп до Вашите лични данни.

КЪДЕ СЪХРАНЯВАМЕ И ТРАНСФЕРИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние съхраняваме Вашите лични данни в електронен вид на собствени сървъри, находящи се на територията на Република България с високо ниво на информационната сигурност.

Ние не събираме, не обработваме и не разкриваме чувствителни лични данни, като здравен статус, раса, религия, политическа или синдикална принадлежност.

Ние може да разкрием Вашите лични данни извън нашата група:

В случай, че продадем или закупим бизнес или активи, при което може да се наложи да разкрием личните Ви данни към продавача/купувача.

Ако бизнесът ни е закупен от трета страна, при което личните данни за всичките ни клиенти ще бъдат част от активите, които трансферираме към купувача. Тези трансфери ще бъдат съобразени с условията на конфиденциалност и защита на личните Ви данни и условията на поверителност ще бъдат запазени и валидни.

Във всички други случаи ние ще обработваме, разкриваме или споделяме Вашите лични данни, единствено ако е изискуемо по закон или когато се изисква с цел да се съобразим със и да спазим изисквания на публични органи, действащи при законова компетентност.

ВАШИТЕ ПРАВА

Вие имате следните права по отношение обработването на Вашите лични данни:

  • Право да бъдете информиран.
  • Право на достъп.
  • Право на коригиране.
  • Право на изтриване.
  • Право да искате да се ограничи обработката.
  • Право на преносимост на данни.
  • Право на възражение.
  • Права във връзка с автоматизираното вземане на решения и профилиране (когато е приложимо).

Запазваме си правото периодично да актуализираме тази политиката, поради което Ви окуражаваме периодично да я преглеждате, за да установявате как обработваме и защитаваме Вашите лични данни.

Ако имате въпроси относно нашата Политика за поверителност или желаете да отправите искане и да упражните права по отношение на Вашите лични данни, моля да се свържете с наш представител на следните координати за контакт: +359 887 665 356 / [email protected].

 

Shopping Cart