Как да почистим блокиран филтър на Пералня > Стъпки на действие

Facebook
Twitter
LinkedIn

Резервни части за Перални

Не мога да извадя филтъра на пералнята

Филтърът на дренажната помпа е съществена част от пералната машина. По принцип неговата функция е да филтрира водата, която се оттича от барабана и да задържа кърпички и чорапи. С течение на времето обаче във филтъра се задържат монети, малки дрехи и други предмети. В резултат на това той може да не пропуска водата правилно или да се задръсти.
Филтърът се намира в долната дясна страна на пералните машини с предно зареждане. А при уредите с горно е разположен около барабана или под въртящия метален цилиндър за прането. Но почти всички съвременни перални са с филтър, намиращ се в долната дясна част на предния корпус. При повечето по-нови версии на перални машини с горно зареждане той се самопочиства.
Филтрите, разположени в долната дясна страна на пералните машина, са затворени с малка капачка. Ако решите да го почиствате, което е желателно да се извършва по-често, изключете уреда от ел. ток. В никакъв случай не се опитвайте да отваряте филтъра, когато пералнята

работи..

За да почистите филтъра следвайте следните стъпки:
1: Отворете капака, разположен в долната част на уреда.
2: Поставете подходящ съд под помпата, където да се оттече насъбралата се вода.
3: След това развийте малкото капаче на филтъра. Завъртете затвора на 180 градуса, в посока обратна на часовниковата стрелка. Използвайте инструмент (напр. клещи), за да го разхлабите. Не натискайте прекалено много, за да не счупите филтъра. Оставете водата да се оттече в приготвения за целта съд. След това обърнете филтъра обратно и изпразнете съдържанието му.
Ако не можете да го махнете, това означава, че е задръстен с малки дрехи или предмети. Невъзможността да отворите и почистите помпата е проблем, при който трябва да се обадите на сервиз за битови уреди.

Когато филтърът е задръстен, най-доброто решение е да се наклони машината по гръб. След това се отстраняват винтовете, свързани към помпата, държащи я към корпуса на уреда. Трябва да се махнат и щипките, които задържат филтъра.
След като се освободи от помпата ще бъде доста по-лесно да се разбере дали е задръстен. Често в него попадат монети и малки предмети, които не позволяват да се отвори. След отстраняването на помпата не би трябвало да има проблем с отварянето на малката капачка. В улея, разположен отстрани, може да се види дали има попаднал малък предмет.
Когато се премахнат остатъците от дрехи или останали монети във филтъра, добре е да се провери състоянието на помпата. Използва се инструмент, за да се прецени дали се върти свободно. Ако няма проблеми с нейното функциониране, следващият етап е да се прегледа маркуча, свързан към помпата. Доста често и в него остават малки предмети.
Има три основни вида помпа за перални машини.

Почистване на филтъра:

Отваря се капачката в долната дясна част на уреда

Развива се на 180 градуса, в посока обратна на часовниковата стрелка

Проверява се за попаднали монети, малки дрехи и се почиства

Отстъпки 

Бърза доставка

Връщане на пратка

Гаранция

Опция за Плащания

Shopping Cart