Как да пестим ток > Методи

Facebook
Twitter
LinkedIn

Как да пестим ток у дома

Изчерпващите се природни ресурси налагат по-разумното и рационалното им използване. А едно от нещата, без които не можем да си представим съвременния ни бит, е електричеството. За да пестим ток в домашни условия, като не нарушаваме ежедневния си ритъм на живот, е необходимо да спазваме определени правила.
На първо място трябва да променим начина, по който използваме електрическите прибори вкъщи. За тази цел не е задължително само да купуваме енергийноспестяващи крушки или уреди. Пестенето на ток може да бъде толкова просто и да не пречи на домакинските ни задължения.
Трябва да изключваме ел. приборите и осветлението вкъщи, когато не са ни необходими. Можем също така да използваме по-малко енергоемките уреди, като извършваме домакинските задачи сами. Започнете да простирате по-леките дрехи си навън, вместо да ги поставяте в сушилнята или да миете съдовете на ръка.

Най-голям потенциал за спестяване на ток има намаляването на отоплението през зимата и по-рядкото използване на климатика през лятото. Именно тези разходи съставляват повече от половината сметка за комунални услуги на всяко домакинство.
Помислете и за смяна на вашите стари крушки. Изберете за дома си енергийно ефективни алтернативи, което ще доведе до спестяване на немалко електричество. Компактните флуоресцентни лампи (CFL) и светлоизлъчващите диодни крушки (LED) използват около 25-80 % по-малко ток и издържат от 3 до 25 пъти по-дълго от традиционните крушки.
По-добрите варианти на осветление са снабдени и със специални стикери, указващи неговата ефективност и икономичност. Те се предлагат с няколкогодишна гаранция. Това означава, че в дългосрочен план енергийно ефективните крушки ви спестяват немалко пари.
Не забравяйте да използвате и „интелигентни“ разклонители. „Фантомната“ енергия, известна също като „енергия в режим на готовност“, е електричеството, потребявано от уредите, когато са изключени. Това води до голяма загуба на ток в домашни условия.

Резервни части за домакински електроуреди

Според някои изследвания „фантомната“ енергия представлява близо 10% от потреблението на електричество в жилищата. „Интелигентните“ разклонители елиминират проблема с загубата на ток, като изключват захранването на уредите, когато не се използват. Сами можете да настроите изключването на електрониката за определено време.
Не на последно място, купувайте енергийно ефективни уреди. Обърнете внимание на две неща при своя избор: цената и годишните експлоатационни разходи. Въпреки че енергийно ефективните уреди са по-скъпи, те ви спестяват пари в дългосрочен план.
Подобна домакинска техника също се предлага със съответните стикери, удостоверяващи нейната икономичност. Енергийно ефективните уреди консумират по-малко ток и вода, когато са в режим на готовност, отколкото стандартните модели. Икономията им е различна в зависимост от конкретния вид печка, хладилник или пералня.
Как да пестим ток в домашни условия:

Изключвайте уредите от контакта, когато не ги използвате

Изберете „интелигентни“ разклонители за жилището си

Купете нови енергоспестяващи крушки

Сменете старите си уреди с нови, които са по-икономични и енергийно-ефективни

Отстъпки 

Бърза доставка

Връщане на пратка

Гаранция

Опция за Плащания

Shopping Cart